Eesti Draamateatri töötajate poole renoveerimise sisearhitektuurne lahendus

Draamateatri hoone 1910, riikliku kaitse all olev arhitektuurimälestis
Arhitektid: Nikolai Vassiljev, Aleksei Bubõr

Valminud 2008. aastal
Tallinn, Pärnu mnt 5
Foto vasakul: Georg Johannes Parikas