Sinna, kus olen pärija

Tartu matusekombeid tutvustav näitus Tartu Linnamuuseumis
Kuraator: Arvi Haak
Graafiline kujundus: Mari Kaljuste