Mõtlevad pildid. Kontseptuaalne kunst Moskvast ja Baltikumist

USA Ruthgersi Ülikooli juures asuvas Zimmerli Kunstimuuseumis
toimus 2016. aastal Jane Sharpi poolt Norton Dodge kunstikogu
põhjal kokku pandud samateemaline näitus. KUMU väljapaneku
puhul kaasati töid ka Baltikumi kogudest. Kuna näitus avati 18. märtsil
2022, üsna vahetult pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, siis oli
muutunud kogu väljapaneku kontekst ja näitus otsustati avada
ainult tekstide ja etiketaažiga, puuduvaid pilte asendasid seinal vastava
suurusega hallid laigud.

Eesti poolsed kuraatorid: Anu Allas ja Liisa Kaljula
Graafiline kujundus: Tuuli Aule